PRIVACYVERKLARING

 

Algemeen

Als u onze website gebruikt, een order plaatst of iets bij ons in de winkel koopt of terugbrengt geeft u ons gegevens die wij op verschillende manieren gebruiken of verwerken. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en vinden het belangrijk om daar open en duidelijk over te zijn. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen of openbaar maken. In deze verklaring beschrijven wij onder andere welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, waarvoor we ze gebruiken en wat we er aan doen om ze te beschermen. Wij behouden het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.

Wie wij zijn

‘Wij’ zijn Zwerfkei Buitensport BV, het bedrijf achter zwerfkei.nl en het Zwerfkei Outdoor & Travel Centre, gevestigd aan Jaap Bijzerweg 10 3446 CR Woerden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30088795. Zwerfkei Buitensport BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring . Wanneer we in deze verklaring over ‘wij’ of ‘zwerfkei’ spreken gaat dat dus over Zwerfkei Buitensport BV . De persoon binnen ons bedrijf die toezicht houdt op de verwerking en bescherming van uw gegevens (‘Functionaris Gegevensbescherming’) is Evert Bobeldijk (oa. bereikbaar op info@zwerfkei.nl).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt zodat wij bijvoorbeeld contact met u op kunnen nemen.

Voor online bestellingen hebben wij uw naam, adres, e-mailadres en uw telefoonnummer (vast of mobiel) nodig. Naast deze informatie leggen wij uw betalingsgegevens vast. Deze gegevens bestaan uit uw betaalwijze, betaal- en verzendstatus, rekeningnummer en eventueel de naam van uw bank. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor ons bestellingensysteem, de verzending van uw artikelen en het bijhouden van een geschiedenis voor eventuele nazorg.

Voor de Zwerfkei nieuwsbrief gebruiken wij alleen uw e-mailadres. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven via een link in de nieuwsbrief, of via direct contact met één van onze medewerkers.

Bij gebruik van de website kijken we welke aankopen u overweegt, doet of gedaan heeft om u aanbevelingen op maat te kunnen doen. Ook maken we op de website gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die onze internetserver naar uw computer stuurt en die op uw harde schijf worden opgeslagen. In cookies worden gegevens bijgehouden over uw bezoek van de site. Deze informatie wordt op de website gebruikt om ingevulde gegevens, de inhoud van uw winkelwagentje en de presentatie van gegevens bij te houden of aan te passen. Om deze gegevens goed bij te houden, slaan wij voor de duur van uw sessie op de website uw ip-adres op.

Kortgezegd verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of klanten die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen redelijkerwijs echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, zeker op onze website. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zwerfkei.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze online nieuwsbrief, als u daarmee expliciet akkoord mee bent gegaan
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij analyseren uw bezoek op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, tenzij u heeft aangegeven dat niet te willen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens online bestelling2 jaar na laatste orderAfhandeling bestelling en nazorg
Factuur- en verzendgegevens online2 jaar na laatste order Afhandeling bestelling en nazorg
Betaalgegevens online bestelling2 jaar na laatste orderAfhandeling bestelling en nazorg
Ip-adres sessieduur (max 1 week)Bijhouden persoonlijke sessie
Anonieme gegevens over bezoek website14 maandenAnalyse verbetering/productaanbod
Anonieme gegevens over bezoek14 maanden Online marketing
Contactgegevens voor verhuur2 jaar na laatsteAfhandeling opdracht en nazorg
Contactgegevens voor reparatie/service2 jaar na laatsteAfhandeling service en nazorg
Contactgegevens voor speciale bestelling2 jaar na laatsteAfhandeling bestelling en nazorg
Transactiehistorie winkel / spaartegoedOnbeperkt Spaartegoed (punten) vervalt niet
Contactgegevens winkel (‘klantenkaart’)Onbeperkt Gekoppeld aan puntentegoed
Kopie ID klant buiten EU (indien BTW-teruggaaf gewenst)7 jaar Wettelijk verplicht bij BTW teruggaaf

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij zullen nooit persoonsgegevensgegevens aan derden verkopen, en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zwerfkei Buitensport BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld producten in uw winkelmandje komen te staan. Deze cookies worden dus gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. De analytische- en trackingcookies worden geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale media-bedrijven.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U heeft de optie om de niet noodzakelijke analytische en tracking cookies uit te schakelen per categorie. Bekijk onze cookiepagina om dit te doen of als u meer hierover wilt weten.

U kunt zich ook afmelden voor alle cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Dan zullen er echter gedeeltes van onze website niet goed werken. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zwerfkei.nl. Uw persoonsgegevens zijn op de volgende manier beveiligd:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC; drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Wij hebben een uitgebreid intern protocol over hoe wij persoonsgegevens beveiligen, en een protocol voor hoe we moeten handelen als er toch een datalek optreedt. Hierin wordt onder andere beschreven dat wij scherpe toegangsrechten hebben voor ons personeel, zodat uw gegevens alleen kunnen alleen worden ingezien door bevoegde medewerkers wanneer dat nodig is.
 • Slecht een beperkt deel van uw gegevens (zoals orderstatus en gegevens over verzending) zijn online toegankelijk, en dat alleen via een unieke link die alleen voor u beschikbaar gemaakt wordt; wij hebben verder geen online profielen waarmee klantgegevens toegankelijk zouden kunnen zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwerfkei Buitensport BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zwerfkei.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tot slot

In het geval wij uw informatie zouden willen gebruiken voor doeleinden die niet omschreven staan in dit statement, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. U heeft dan de mogelijkheid om uw deelname te weigeren. Als u op- of aanmerkingen heeft op ons privacybeleid of onze naleving daarvan, dan kunt u contact opnemen met Evert Bobeldijk (oa bereikbaar via info@zwerfkei.nl).

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HEEFT U VRAGEN?

Zwerfkei Outdoor & Travel Centre Woerden
Bel ons op

0348-421648

OPENINGSTIJDEN

 
Winkel openingstijden en adres
Openingstijden deze week:
Ma 13:00 - 18:00 uur
Di 09:00 - 18:00 uur
Wo 09:00 - 18:00 uur
Do 09:00 - 18:00 uur
Vr 09:00 - 21:00 uur
Za 09:00 - 17:00 uur
Zo gesloten
 
Jaap Bijzerweg 10
3446 CR Woerden
info@zwerfkei.nl
0348-421648
summer